Dr Branislav Popović
Studentske vesti
Termini ispita u junu

21. jun - Fizička i fiziološka akustika / Elektroakustika / Audiotehnika 1 / Audiotehnika 2 / Audiotehnika 3 / Audiotehnika 4 / Ozvučavanje 1
28. jun - Audiotehnika / Akustika prostorija sa ozvučavanjem / Primenjena akustika / Prostorna akustika / Ozvučavanje 2

Akademski kalendar (zimski semestar 2018/2019)

Elektroakustika

29. mart - Test A & Kolokvijum A / 17. maj - Test B & Kolokvijum B
10. maj - Rok za predaju semestralnog rada / 24. maj - Odbrana semestralnog rada

Akustika prostorija sa ozvučavanjem

22. mart - Test A & Kolokvijum A / 17. maj - Test B & Kolokvijum B
10. maj - Rok za predaju semestralnog rada / 24. maj - Odbrana semestralnog rada

Prijava semestralnih radova
Izbor teme semestralnog rada (otvoreno do 01. maja)

Elektroakustika
Akustika prostorija sa ozvučavanjem

Predaja semestralnih radova

Naziv odabranog dokumenta:

Naziv odabranog dokumenta:

Naziv odabranog dokumenta:

* Ime, prezime, šifra i naziv predmeta su obavezni.

Rokovi i uputstva

Preuzmite uputstvo i obrazac za izradu semestralnih radova.

| Preuzmi uputstvo

| Preuzmi obrazac

Branislav Popović