Dr Branislav Popović
Studentske vesti
Akademija umetnosti
Termini ispita u oktobru

02. oktobar, 11:30 - Fizička i fiziološka akustika / Elektroakustika / Audiotehnika 1 / Audiotehnika 2 / Audiotehnika 3 / Audiotehnika 4 / Ozvučavanje 1 / Audiotehnika / Akustika prostorija sa ozvučavanjem / Primenjena akustika / Prostorna akustika / Ozvučavanje 2

Fakultet informacionih tehnologija &
Fakultet za matematiku i računarske nauke
Termini ispita u oktobru

02. oktobar, 17:30 - Veštačka inteligencija (1) / Multimedijalni (informacioni) sistemi

eUčionica
Prijava semestralnih radova
Predaja semestralnih radova

Naziv odabranog dokumenta:

Naziv odabranog dokumenta:

Naziv odabranog dokumenta:

* Ime, prezime, šifra i naziv predmeta su obavezni.

Rokovi i uputstva

Preuzmite uputstvo i obrasce za izradu semestralnih radova.

Akademija umetnosti

| Preuzmi uputstvo

| Preuzmi obrazac

Fakultet informacionih tehnologija &
Fakultet za matematiku i računarske nauke

| Preuzmi obrazac

Branislav Popović