Dr Branislav Popović
Studenti
Studentske vesti
Akademski kalendar (zimski semestar 2022/2023)

Audiotehnika

18. novembar - Test A & Kolokvijum A / 30. decembar - Test B & Kolokvijum B
10. decembar - Rok za predaju semestralnog rada / 23. decembar - Odbrana semestralnog rada

Fizička i fiziološka akustika

04. novembar - Test A & Kolokvijum A / 23. decembar - Test B & Kolokvijum B
10. decembar - Rok za predaju semestralnog rada / 30. decembar - Odbrana semestralnog rada

eUčionica
Prijava semestralnih radova
Izbor teme semestralnog rada (otvoreno do 10. decembra)

Audiotehnika
Fizička i fiziološka akustika

Izbor teme semestralnog rada
Predaja semestralnih radova

Naziv odabranog dokumenta:

Naziv odabranog dokumenta:

Naziv odabranog dokumenta:

* Ime, prezime, šifra i naziv predmeta su obavezni.

Rokovi i uputstva

Preuzmite uputstvo i obrasce za izradu semestralnih radova.

| Preuzmi uputstvo

| Preuzmi obrazac

Branislav Popović ©