Dr Branislav Popović
Studentske vesti
Akademski kalendar (zimski semestar 2018/2019)

Audiotehnika

08. novembar - Test A & Kolokvijum A / 20. decembar - Test B & Kolokvijum B
10. decembar - Rok za predaju semestralnog rada / 13. decembar - Odbrana semestralnog rada

Fizička i fiziološka akustika

01. novembar - Test A & Kolokvijum A / 13. decembar - Test B & Kolokvijum B
10. decembar - Rok za predaju semestralnog rada / 20. decembar - Odbrana semestralnog rada

eUčionica
Prijava semestralnih radova
Izbor teme semestralnog rada (otvoreno do 01. decembra)

Audiotehnika
Fizička i fiziološka akustika

Predaja semestralnih radova

Naziv odabranog dokumenta:

Naziv odabranog dokumenta:

Naziv odabranog dokumenta:

* Ime, prezime, šifra i naziv predmeta su obavezni.

Rokovi i uputstva

Preuzmite uputstvo i obrazac za izradu semestralnih radova.

| Preuzmi uputstvo

| Preuzmi obrazac

Branislav Popović