Dr Branislav Popović
Studentske vesti
Akademija umetnosti
Termini ispita u januaru i februaru

18. januar, 11:30 - Fizička i fiziološka akustika / Elektroakustika / Audiotehnika 1 / Audiotehnika 2 / Audiotehnika 3 / Audiotehnika 4 / Ozvučavanje 1
25. januar, 11:30 - Audiotehnika / Akustika prostorija sa ozvučavanjem / Primenjena akustika / Prostorna akustika / Ozvučavanje 2

Akademski kalendar (zimski semestar 2018/2019)

Audiotehnika

08. novembar - Test A & Kolokvijum A / 20. decembar - Test B & Kolokvijum B
10. decembar - Rok za predaju semestralnog rada / 13. decembar - Odbrana semestralnog rada

Fizička i fiziološka akustika

01. novembar - Test A & Kolokvijum A / 13. decembar - Test B & Kolokvijum B
10. decembar - Rok za predaju semestralnog rada / 20. decembar - Odbrana semestralnog rada

Fakultet informacionih tehnologija &
Fakultet za matematiku i računarske nauke
Termini ispita u januaru i februaru

25. januar, 15:00 - Veštačka inteligencija (1)
14. februar, 17:00 - Veštačka inteligencija (1)

Akademski kalendar (zimski semestar 2018/2019)

Veštačka inteligencija (1)

11. novembar - Kolokvijum A / 10. januar - Kolokvijum B
17. januar - Odbrana projekta

eUčionica
Prijava semestralnih radova
Predaja semestralnih radova

Naziv odabranog dokumenta:

Naziv odabranog dokumenta:

Naziv odabranog dokumenta:

* Ime, prezime, šifra i naziv predmeta su obavezni.

Rokovi i uputstva

Preuzmite uputstvo i obrasce za izradu semestralnih radova.

Akademija umetnosti

| Preuzmi uputstvo

| Preuzmi obrazac

Fakultet informacionih tehnologija &
Fakultet za matematiku i računarske nauke

| Preuzmi obrazac

Branislav Popović