Dr Branislav Popović
Radna biografija

Ime i prezime: Branislav Popović

Datum rođenja: 30. maj 1985.
Mesto rođenja: Beograd, Srbija

Zanimanje: Doktor nauka - Elektrotehnika i računarstvo

Radno iskustvo
Viši naučni saradnik / Redovni član CEVAS
Istraživač saradnik (25. april 2012), Naučni saradnik (26. mart 2015), Viši naučni saradnik (24. februar 2020)
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad, Srbija)

(maj 2012 - danas)

Viši razvojni programer i konsultant / Osnivač i vlasnik
Agencija za računarsko programiranje Code85 (Odžaci, Srbija)

(decembar 2017 - danas)

Lider radne grupe za inovacije
Srpsko društvo veštačke inteligencije (Novi Sad, Srbija)
(volonterski)

(januar 2023 - danas)

Gostujući urednik
Axioms, MDPI časopis otvorenog pristupa
(volonterski)

(jul 2023 - danas)

Prodekan za umetnički i naučno-istraživački rad / Vanredni profesor
Docent (Akustika i ozvučavanje, 20. mart 2015), Vanredni profesor (Elektrotehnika, 27. februar 2018), Prodekan za umetnički i naučno-istraživački rad (15. april 2019)
Alfa BK univerzitet, Akademija umetnosti (Beograd, Srbija)

(februar 2015 - januar 2023)

Vanredni profesor
Alfa BK univerzitet, Fakultet informacionih tehnologija & Fakultet za matematiku i računarske nauke (Beograd, Srbija)
(ugovor o dopunskom radu)

(oktobar 2019 - septembar 2020)

Viši razvojni programer / Konsultant za istraživanje i razvoj
AlfaNum - govorne tehnologije d.o.o. (Novi Sad, Srbija)

(maj 2012 - decembar 2017)

Saradnik u nastavi
Visoka tehnička škola strukovnih studija (Novi Sad, Srbija)
(ugovor o dopunskom radu)

(februar 2013 - septembar 2013)

Glavni programer / Konsultant za istraživanje i razvoj
Aharon Speech Technologies (Herzlija, Izrael)

U saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu i preduzećem AlfaNum.
(oktobar 2011 - septembar 2012)

Istraživač - doktorand Ministarstva prosvete i nauke (tehnološki razvoj)
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad, Srbija)

(oktobar 2009 - april 2012)

Praksa u kompaniji Vip Mobile (Beograd, Srbija)

Sektor razvoja telekomunikacione mreže i usluga (jul 2009) i sektor održavanja mreže (avgust 2009)

Praksa u kompaniji MicronasNIT (Novi Sad, Srbija)

Računarska tehnika i računarske komunikacije (RT-RK)
(avgust 2008 - avgust 2009)

Obrazovanje
Doktorske akademske studije
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Elektrotehnika i računarstvo (Telekomunikacije i obrada signala)

"Hijerarhijsko klasterovanje modela Gausovih smeša u aplikacijama za kontinualno prepoznavanje govora", prosek 10,00;
Doktorsku tezu odbranio prvi u generaciji.

Predmeti: Algoritmi digitalne obrade signala, Odabrana poglavlja iz akustike i audiotehnike, Odabrana poglavlja iz prepoznavanja oblika, Metod naučnog rada, Odabrana poglavlja iz matematike (Napredna statistika, Fazi logika), Aktuelno stanje u oblasti, Algoritmi digitalne obrade slike, Govorna komunikacija čovek-mašina.

(novembar 2009 - jul 2012)

Integrisane osnovne i diplomske akademske - Master studije
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Energetika, elektronika i telekomunikacije (Telekomunikacije i obrada signala)

"Dva pristupa merenju harmonika pri niskom SNR", prosek 9,81;
Nagrada za najboljeg diplomiranog inženjera - Mastera odseka za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, lista nagrada u nastavku.

(jul 2004 - mart 2009)

Licence i sertifikati
Projekti

Organizacione veštine

Članstva

Recenzije

Kursevi i mobilnost

Nagrade i stipendije

Ključne kvalifikacije

Jezici

Branislav Popović ©