Dr Branislav Popović
Predavanja
Letnji semestar 2024

Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu (Novi Sad, Srbija)

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad, Srbija)

Zimski semestar 2023/2024

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad, Srbija)

Letnji semestar 2023

Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu (Novi Sad, Srbija)

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad, Srbija)

Zimski semestar 2022/2023

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad, Srbija)

Alfa BK univerzitet
Akademija umetnosti (Beograd, Srbija)

Letnji semestar 2022

Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu (Novi Sad, Srbija)

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad, Srbija)

Alfa BK univerzitet
Akademija umetnosti (Beograd, Srbija)

Zimski semestar 2021/2022

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad, Srbija)

Alfa BK univerzitet
Akademija umetnosti (Beograd, Srbija)

Letnji semestar 2021

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad, Srbija)

Alfa BK univerzitet
Akademija umetnosti (Beograd, Srbija)

Zimski semestar 2020/2021

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad, Srbija)

Alfa BK univerzitet
Akademija umetnosti (Beograd, Srbija)

Letnji semestar 2020

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad, Srbija)

Alfa BK univerzitet
Akademija umetnosti (Beograd, Srbija)

Alfa BK univerzitet
Fakultet informacionih tehnologija (Beograd, Srbija)

Alfa BK univerzitet
Fakultet za matematiku i računarske nauke (Beograd, Srbija)

Zimski semestar 2019/2020

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad, Srbija)

Alfa BK univerzitet
Akademija umetnosti (Beograd, Srbija)

Alfa BK univerzitet
Fakultet informacionih tehnologija (Beograd, Srbija)

Alfa BK univerzitet
Fakultet za matematiku i računarske nauke (Beograd, Srbija)

Letnji semestar 2019

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad, Srbija)

Alfa BK univerzitet
Akademija umetnosti (Beograd, Srbija)

Zimski semestar 2018/2019

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad, Srbija)

Alfa BK univerzitet
Akademija umetnosti (Beograd, Srbija)

Letnji semestar 2018

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad, Srbija)

Alfa BK univerzitet
Akademija umetnosti (Beograd, Srbija)

Zimski semestar 2017/2018

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad, Srbija)

Alfa BK univerzitet
Akademija umetnosti (Beograd, Srbija)

Letnji semestar 2017

Univerzitet zapadne Bohemije
Fakultet primenjenih nauka (Plzenj, Češka Republika)

Alfa BK univerzitet
Akademija umetnosti (Beograd, Srbija)

Zimski semestar 2016/2017

Alfa BK univerzitet
Akademija umetnosti (Beograd, Srbija)

Letnji semestar 2016

Alfa BK univerzitet
Akademija umetnosti (Beograd, Srbija)

Zimski semestar 2015/2016

Alfa BK univerzitet
Akademija umetnosti (Beograd, Srbija)

Letnji semestar 2015

Alfa BK univerzitet
Akademija umetnosti (Beograd, Srbija)

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad, Srbija)

Letnji semestar 2014

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad, Srbija)

Visoka tehnička škola strukovnih studija
(Novi Sad, Srbija)

Zimski semestar 2011/2012

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad, Srbija)

Zimski semestar 2010/2011

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad, Srbija)

Zimski semestar 2009/2010

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad, Srbija)

Branislav Popović ©