Dr Branislav Popović
Međunarodni projekti

"SENVIBE: Jačanje obrazovnih kapaciteta izgradnjom kompetencija i saradnje u oblasti inženjerstva buke i vibracija", broj 598241-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

Finansijer: ERASMUS+
Trajanje: 15. novembar 2018 - 14. novembar 2021 (angažovan od novembra 2018)

Partneri na projektu:

Ukratko: U skladu sa prioritetima programa Erasmus+ i potrebama identifikovanim u Srbiji u vezi tekućih strategija integracije i harmonizacije EU, ovaj projekat ima za cilj modernizaciju postojećih nastavnih planova i razvoj novih obrazovnih programa iz oblasti inženjerstva buke i vibracija, zaštite životne sredine i zaštite na radu. Štaviše, cilj projekta je uspostavljanje centralnog čvorišta za strateško umrežavanje i saradnju između ključnih aktera na terenu: akademije, industrije i lokalnih i nacionalnih vlasti.

"DANSPLAT: Platforma za aplikacije govornih tehnologija na pametnim telefonima za jezike Dunavske regije", id Е! 9944

Finansijer: EUREKA
Trajanje: 1. januar, 2016 - 1. januar, 2019 (angažovan od januara 2016. do januara 2019)

Partneri na projektu:

Ukratko: Projekat će doprineti sinergiji i razmeni iskustva, resursa i znanja među partnerima, u cilju razvoja platforme za niz korisnih primena govornih tehnologija na mobilnim uređajima, za različite operativne sisteme, prilagodljivih potrebama različitih tipova korisnika, kako za različite jezike, tako i za osobe sa složenim komunikacionim potrebama.

"SP2: SCOPES Project on Speech Prosody", SNSF broj IZ73Z0_152495

Finansijeri: Swiss National Science Foundation (SNFS), Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
Trajanje: 1. april 2014 - 31. mart 2016 (angažovan od aprila 2014. do marta 2016)

Partneri na projektu:

Ukratko: Partneri na projektu uspostavljaju saradnju na temu prozodije u govoru i razvoja metoda ekstrakcije, obrade, modelovanja i prenosa prozodije za širok spektar evropskih jezika: francuski, nemački, italijanski, engleski, mađarski, srpski, hrvatski, bosanski, crnogorski i makedonski. Presekom četiri istraživačka plana predviđena je sinergija u radu koja će biti osnov za definisanje zajedničkih predloga za finansiranje od strane EU.

"S-VERIFY: Advanced Speaker Verification", id Е! 8719

Finansijer: EUREKA
Trajanje: 1. januar 2014 - 1. septembar 2016 (angažovan od januara 2014. do septembra 2016)

Partneri na projektu:

Ukratko: S-VERIFY projekat bavi se istraživanjem i razvojem inovativnih biometrijskih tehnologija i proizvoda za verifikaciju govornika sa naprednim mogućnostima kompezacije varijabilnosti po sesiji.

Nacionalni projekti

"Razvoj dijaloških sistema za srpski i druge južnoslovenske jezike", TR32035

Finansijer: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republika Srbija
Trajanje: 2011 - 2017 (angažovan od januara 2011)

Partneri na projektu:

Ukratko: Dijaloški sistemi predstavljaju računarske sisteme čija je osnovna namena da komuniciraju s korisnikom i to na način što približniji komunikaciji među ljudima. Dijaloški sistemi mogu kombinovati tekst, govor i druge elemente komunikacije kako na ulazu, tako i na izlazu. Mogućnosti njihove primene su ogromne, a kao najbitnije izdvajaju se pružanje informacija, izdavanje komandi, sistemi podrške, primene u obrazovanju, zdravstvu i druge. Dijaloški sistemi se u velikoj meri oslanjaju na takozvane jezičke i govorne tehnologije, u čemu leži strateška prednost projektnog tima u razvoju ovih sistema.

"Sistem za automatsko prepoznavanje govora za diktiranje medicinskih nalaza", Ugovor br. 404.3-399/19

Naručilac: Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Beograd, Srbija
Dobavljač: AlfaNum, Novi Sad, Srbija
Trajanje: avgust 2019 - avgust 2020 (angažovan od avgusta 2019)

Ukratko: Implementacija i verifikacija sistema za automatsko prepoznavanje govora za diktiranje medicinskih nalaza u proizvodnom i razvojnom okruženju, obuka ključnih korisnika za pravilno korišćenje sistema.

"Centralna audio-biblioteka Univerziteta u Novom Sadu (CABUNS)", PSNTR broj 114-451-2570/2016-02

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Autonomna Pokrajina Vojvodina, Republika Srbija
Trajanje: 2016 - 2019 (angažovan od maja 2016. do decembra 2018)

Partneri na projektu:

Ukratko: Cilj ovog projekta je da se izgradi inovativna audio-biblioteka, namenjena studentima i nastavnicima Univerziteta u Novom Sadu i drugim univerzitetima u regionu.

"Audio biblioteka za osobe sa invaliditetom (ABOSI)", PSNTR broj 114-451-2210/2011-04

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Autonomna Pokrajina Vojvodina, Republika Srbija
Trajanje: 2011 - 2015 (angažovan od maja 2015 do decembra 2015)

Naziv institucije:

Ukratko: Razvoj govornih tehnologija, inteligentnih i ekspresivnih dijaloških sistema za personalne računare, mobilne telefone i tablete.

"Govorna komunikacija čovek-mašina", TR11001

Finansijer: Ministarstvo prosvete i nauke, Republika Srbija
Trajanje: 2008 - 2010 (angažovan od oktobra 2009. do decembra 2010)

Partneri na projektu:

Ukratko: Proces govorne komunikacije čovek-mašina bazira se na automatskom prepoznavanju (ASR) i sintezi govora iz teksta (TTS). Aktivnosti na ovom projektu bile su usmerene u pravcu dublje analize svih ovih problema komunikacije između čoveka i mašine, analize matematičkih modela i primenjenih algoritama.

Branislav Popović