Dr Branislav Popović
Projekti
Međunarodni projekti

"ELOQUENCE: Multilingual and Cross-Cultural Interactions for Context-Aware, and Bias-Controlled Dialogue Systems for Safety-Critical Applications", ID granta 101135916

Finansijer: HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-CNECT
Trajanje: 1. januar 2024 - 31. decembar 2026

Koordinator projekta: Telefonica Investigacion y Desarrollo SA, Madrid, Španija (16 partnera)

Ukratko: ELOQUENCE je fokusiran na istraživanje i razvoj inovativnih tehnologija za kolaborativne glasovne/čet botove. Ključni cilj ELOQUENCE-a je bolje razumevanje nestrukturiranih dijaloga i njihovo prevođenje u objašnjive, bezbedne, znanjem zasnovane, verodostojne i kontrolisano-nepristrasne jezičke modele. Predviđamo razvoj tehnologije sposobne za samostalno učenje, i to prilagođavanjem, počevši od veoma limitiranih korpusa kako bismo efikasno podržali većinu jezika EU; od održivog računarskog okvira do efikasne, zelene arhitekture, što u suštini može poslužiti kao vodič za sve evropske građane, uz poštovanje i primenu najboljih evropskih vrednosti, posebno podržavajući bezbednosno-kritične primene uključivanjem ljudi u proces interakcije.

"MARVEL: Multimodal Extreme Scale Data Analytics for Smart Cities Environments", ID granta 957337

Finansijer: H2020-EU.2.1.1.
Trajanje: 1. januar 2021 - 31. decembar 2023

Koordinator projekta: Foundation for Research and Technology Hellas (17 partnera)

Ukratko: MARVEL isporučuje sveprisutan Edge-to-Fog-to-Cloud računarski okvir koji omogućava multimodalnu percepciju i inteligenciju za prepoznavanje audio-vizuelnih scena i detekciju događaja u okruženju pametnih gradova. MARVEL ima za cilj prikupljanje, analizu i obradu multimodalnih audio-vizuelnih tokova podataka pametnog grada i pomoć donosiocima odluka zarad poboljšanja kvaliteta života i usluga građanima bez kršenja etičkih i ograničenja privatnosti primenom veštačke inteligencije na odgovoran način.

"MEDICTA: Development of Systems for Dictation of Medical Findings in Bosnian/Croatian/Serbian including Latin Expressions", grant broj 825003

Finansijer: Horizon 2020, DIH-HERO Technology Transfer Experiment Call 2020
Trajanje: 2021 - 2022

Koordinator projekta: AlfaNum, Novi Sad, Serbia

Partneri na projektu:

Ukratko: Cilj projekta je razvoj sistema za automatsko prepoznavanje diktiranih medicinskih nalaza i njihovo pretvaranje u tekstualni oblik na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku, uključujući latinske izraze, kako bi se povećala produktivnost lekara i kvalitet usluga koje se nude pacijentima.

"SENVIBE: Jačanje obrazovnih kapaciteta izgradnjom kompetencija i saradnje u oblasti inženjerstva buke i vibracija", broj 598241-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

Finansijer: ERASMUS+
Trajanje: 15. novembar 2018 - 14. novembar 2022

Partneri na projektu:

Ukratko: U skladu sa prioritetima programa Erasmus+ i potrebama identifikovanim u Srbiji u vezi tekućih strategija integracije i harmonizacije EU, ovaj projekat ima za cilj modernizaciju postojećih nastavnih planova i razvoj novih obrazovnih programa iz oblasti inženjerstva buke i vibracija, zaštite životne sredine i zaštite na radu. Štaviše, cilj projekta je uspostavljanje centralnog čvorišta za strateško umrežavanje i saradnju između ključnih aktera na terenu: akademije, industrije i lokalnih i nacionalnih vlasti.

"DANSPLAT: Platforma za aplikacije govornih tehnologija na pametnim telefonima za jezike Dunavske regije", id Е! 9944

Finansijer: EUREKA
Trajanje: 1. januar, 2016 - 1. januar, 2019

Partneri na projektu:

Ukratko: Projekat će doprineti sinergiji i razmeni iskustva, resursa i znanja među partnerima, u cilju razvoja platforme za niz korisnih primena govornih tehnologija na mobilnim uređajima, za različite operativne sisteme, prilagodljivih potrebama različitih tipova korisnika, kako za različite jezike, tako i za osobe sa složenim komunikacionim potrebama.

"SP2: SCOPES Project on Speech Prosody", SNSF broj IZ73Z0_152495

Finansijeri: Swiss National Science Foundation (SNFS), Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
Trajanje: 1. april 2014 - 31. mart 2016

Partneri na projektu:

Ukratko: Partneri na projektu uspostavljaju saradnju na temu prozodije u govoru i razvoja metoda ekstrakcije, obrade, modelovanja i prenosa prozodije za širok spektar evropskih jezika: francuski, nemački, italijanski, engleski, mađarski, srpski, hrvatski, bosanski, crnogorski i makedonski. Presekom četiri istraživačka plana predviđena je sinergija u radu koja će biti osnov za definisanje zajedničkih predloga za finansiranje od strane EU.

"S-VERIFY: Advanced Speaker Verification", id Е! 8719

Finansijer: EUREKA
Trajanje: 1. januar 2014 - 1. septembar 2016

Partneri na projektu:

Ukratko: S-VERIFY projekat bavi se istraživanjem i razvojem inovativnih biometrijskih tehnologija i proizvoda za verifikaciju govornika sa naprednim mogućnostima kompezacije varijabilnosti po sesiji.

Nacionalni projekti

"AI-SPEAK: Multimodal Multilingual Human-Machine Speech Communication", projekat broj 7449, FNRS

Finansijer: Fond za nauku Republike Srbije
Trajanje: 1. januar 2024 - 31. decembar 2026

Ukratko: Projekat se fokusira na razvoj naprednih algoritama mašinskog učenja u oblasti audio-vizuelne govorne komunikacije čovek-mašina. Istraživanje će se oslanjati na dva višejezična audio-vizuelna govorna korpusa koja će biti razvijena na projektu (jedan snimljen u kontrolisanim uslovima i drugi zasnovan na video snimcima prikupljenim sa Interneta), i biće zasnovano na savremenim metodama veštačke inteligencije, uključujući izdvajanje obeležja primenom dubokog učenja, kao i vremensko modelovanje primenom rekurentnih neuronskih mreža ili vremenskih konvolucionih mreža. Višejezičnost razvijenih modela se odnosi na činjenicu da će moći da kombinuju podatke za obuku za različite jezike i da prepoznaju i sintetizuju govor na bilo kom od tih jezika. Modeli će biti evaluirani implementacijom audio-vizuelnog prepoznavanja i sinteze u okviru dva postojeća proizvoda u oblasti govornih tehnologija na srpskom, ali će biti primenjivi na bilo kom jeziku.

"S-ADAPT: Speaker/Style Adaptation for Digital Voice Assistants Based on Image Processing Methods", projekat broj 6524560, FNRS

Finansijer: Fond za nauku Republike Srbije
Trajanje: 1. septembar 2020 - 28. februar 2023

Partneri na projektu:

Ukratko: Projekat će istražiti metode koje se koriste u obradi slike na bazi dubokog učenja i primeniće ih na govor u cilju poboljšanja funkcionalnosti digitalnih glasovnih asistenata, zavisnih od tehnologije automatskog prepoznavanja govora (ASR) i sinteze teksta u govor (TTS). Projekat posebno cilja ka dostizanju pune fleksibilnosti jedine postojeće aplikacije glasovnog asistenta na srpskom jeziku, što se, u oblasti ASR-a, odnosi na sposobnost prilagođavanja aplikacije glasovima različitih govornika, govornim stilovima i uslovima snimanja (mikrofon, pozadinski šum), dok se u oblasti TTS-a odnosi na sposobnost produkcije sintetizovanog govora željenim glasom i stilom govora. U te svrhe, projekat će istražiti napredne metode za transfer stila u slici zasnovane na adaptaciji domena, poznate po skromnim zahtevima za podacima u odgovarajućem stilu, i stoga efikasne u realnim scenarijima.

"Inovativna naučna i umetnička istraživanja iz domena delatnosti Fakulteta tehničkih nauka", MPNTR broj 451-03-68/2020-14/200156

Finansijer: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republika Srbija
Trajanje: januar 2020 - danas

Ukratko: Na osnovu Ugovora o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada naučnoistraživačkih organizacija u 2020. godini, zavedeno na FTN pod brojem: 01-209/21-1, 28. januara 2020. godine, zaključenog između Fakulteta tehničkih nauka i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Projekat obuhvata program osnovnih istraživanja, integralnih i interdisciplinarnih istraživanja i program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja.

"Razvoj dijaloških sistema za srpski i druge južnoslovenske jezike", TR32035

Finansijer: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republika Srbija
Trajanje: januar 2011 - decembar 2019

Partneri na projektu:

Ukratko: Dijaloški sistemi predstavljaju računarske sisteme čija je osnovna namena da komuniciraju s korisnikom i to na način što približniji komunikaciji među ljudima. Dijaloški sistemi mogu kombinovati tekst, govor i druge elemente komunikacije kako na ulazu, tako i na izlazu. Mogućnosti njihove primene su ogromne, a kao najbitnije izdvajaju se pružanje informacija, izdavanje komandi, sistemi podrške, primene u obrazovanju, zdravstvu i druge. Dijaloški sistemi se u velikoj meri oslanjaju na takozvane jezičke i govorne tehnologije, u čemu leži strateška prednost projektnog tima u razvoju ovih sistema.

"Sistem za automatsko prepoznavanje govora za diktiranje medicinskih nalaza", Ugovor br. 404.3-399/19

Naručilac: Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Beograd, Srbija
Dobavljač: AlfaNum, Novi Sad, Srbija
Trajanje: avgust 2019 - decembar 2020

Ukratko: Implementacija i verifikacija sistema za automatsko prepoznavanje govora za diktiranje medicinskih nalaza u proizvodnom i razvojnom okruženju, obuka ključnih korisnika za pravilno korišćenje sistema.

"Centralna audio-biblioteka Univerziteta u Novom Sadu (CABUNS)", PSNTR broj 114-451-2570/2016-02

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Autonomna Pokrajina Vojvodina, Republika Srbija
Trajanje: 2016 - 2020

Partneri na projektu:

Ukratko: Cilj ovog projekta je da se izgradi inovativna audio-biblioteka, namenjena studentima i nastavnicima Univerziteta u Novom Sadu i drugim univerzitetima u regionu.

"Audio biblioteka za osobe sa invaliditetom (ABOSI)", PSNTR broj 114-451-2210/2011-04

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Autonomna Pokrajina Vojvodina, Republika Srbija
Trajanje: 2011 - 2015 (angažovan od maja 2015 do decembra 2015)

Naziv institucije:

Ukratko: Razvoj govornih tehnologija, inteligentnih i ekspresivnih dijaloških sistema za personalne računare, mobilne telefone i tablete.

"Govorna komunikacija čovek-mašina", TR11001

Finansijer: Ministarstvo prosvete i nauke, Republika Srbija
Trajanje: 2008 - 2010 (angažovan od oktobra 2009. do decembra 2010)

Partneri na projektu:

Ukratko: Proces govorne komunikacije čovek-mašina bazira se na automatskom prepoznavanju (ASR) i sintezi govora iz teksta (TTS). Aktivnosti na ovom projektu bile su usmerene u pravcu dublje analize svih ovih problema komunikacije između čoveka i mašine, analize matematičkih modela i primenjenih algoritama.

Branislav Popović ©